Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓
          กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓ จำนวน ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ โดย นายวรพล ไม้สน หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)สำหรับงานลดน้ำสูญเสีย"
คลังภาพ