Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยม กปภ.
          นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549
คลังภาพ