Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ไฟล์อัพเดต โปรแกรมอัพโหลด
          คลิกขวา save as.. ดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้งค์ข้างต้น จากนั้นนำไฟล์ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม เช่น C:\Program Files\PWA WebGIS Upload

- แก้ไขการส่งข้อมูล GIS ผ่าน VPN ของ กปภ.
- ย้ายระบบฐานข้อมูลไว้ในโซนปลอดภัยของ กปภ.
คลังภาพ