Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สทภ.ส่งพนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
          สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค ส่งพนักงานที่อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554
คลังภาพ