Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ ย้ายสถานที่ทำงานมายังอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
          ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการย้ายที่ทำการจากอาคาร 3 ชั้น 2 มายังอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น กองภูมิสารสนเทศ จึงย้ายที่ทำการมายัง ชั้น 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 โดยในปัจจุบันบุคคลที่อยู่ภายนอกอาคารยังไม่สามารถติดต่อเข้ามายังอาคารด้วยโทรศัพท์ได้ จึงขอให้ผู้ที่ต้องการติดต่อกองภูมิสารสนเทศ ติดต่อเข้ามาผ่านโทรศัพท์ส่วนตัวของ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด โดยเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์เมนู "ติดต่อเรา"
คลังภาพ