Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การประปาส่วนภูมิภาค จัดประชุมครส.ผ่านทาง (Web Conference)
          การประปาส่วนภูมิภาค จัดการประชุม ครส. ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยมีผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ เป็นประธานในการประชุมระหว่าง กปภ.ข.1-10 เข้าร่วมการประชุมด้วย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค
คลังภาพ