Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยม กปภ.
           พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมชาย สุนทรวัฒน์ หรือ มท. 3 พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมและ มอบนโยบายในการกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน
คลังภาพ