Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  บริษัท ESRI เข้าพบทีมงาน กภส.
          วันที่ 28 มีนาคม 2564 บริษัท ESRI เข้าพบทีมงาน กภส. เพื่อปรึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของโครงการ GISC. เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้นำไปใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด
คลังภาพ