Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบ Smart 1662
          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผชท. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม Smart 1662 (ระยะที่ 3) ณ ห้องอบรม อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 5 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กปภ.ข.5-10 และ กปภ.สาขาศักยภาพในสังกัด ประมาณ 50 คน
คลังภาพ