Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เปิดการฝึกอบรม Smart 1662
          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม Smart 1662 ณ ห้องอบรม อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 5 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กปภ.ข.1-4 และกปภ.สาขาศักยภาพในสังกัด จำนวน 52 คน
คลังภาพ