Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศร่วมกับ กปภ.สาขาลำปางศึกษาการใช้งานโดรน
          กองภูมิสารสนเทศร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางร่วมกันศึกษาการนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในด้านการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ในอานาคต
คลังภาพ