Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศร่วมกับกปภ.สาขาสงขลาตรวจ KPI เชิงพื้นที่
          ระหว่าวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 กองภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ ร่วมตรวจ KPI เชิงพื้นที่กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
คลังภาพ