Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่งพนักงานในสังกัดฯ เข้าดูงาน ณ การประปานครหลวง
          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่งพนักงานในสังกัดฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ การประปานครหลวง โดยมีนายพรศักดิ์ ปานย้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) ให้การต้อนรับ การเข้าศึกษางานในครั้งนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างสองหน่วยงานทำให้สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เป็นประโยชน์ในลำดับต่อไป
คลังภาพ