Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศจัดประชุมร่วมกับงานแผนที่แนวท่อ 10 เขต เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลระบบ GIS
          ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบประชุมทางใกลร่วมกับงานแผนที่แนวท่อทั้ง 10 เขต เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในระบบ GIS ตาม Data Dictionary ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562
คลังภาพ