Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  บริษัทอินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกองภูมิสารสนเทศ
          เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 นายชำนาญ จิระศักดิ์ หัวหน้าผู้บริหารฝ่ายเทคนิค บริษัทอินคริเม้นท์ พี เอเซีย จำดัด ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนมุมมองการปฏิบัติงานด้านแผนที่ ณ กองภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ยังมีความสนใจในการจัดทำข้อมูลแผนที่ผู้ใช้น้ำขอ่ง กปภ. และแอพพลิเคชั่นที่กองภูมิสารสนเทศได้พัฒนาขึ้นใช้งานเองอีกด้วย
คลังภาพ