Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศจัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
          เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสุวรรณ กลิ่นประชุม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมีพนักงานในสังกัดกองภูมิสารสนเทศ หัวหน้างาน และพนักงาน งานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข. 1 - 10 เข้าร่วมประชุม
คลังภาพ