Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018
           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ได้นำพนักงานเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018 ณ โรงแรม Miracle grand เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงาน โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้าน GIS จากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดงาน และการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้าน GIS
คลังภาพ