Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
กภส.จะดำเนินการจัดฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ประจำปี 25562013-03-19
มท.1 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.2012-12-18
กปภ.ข.๘ จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบท่อจ่ายน้ำ PWA GIS 20092012-07-19
กภส.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ V.4 ณ กปภ.ข.72012-05-30
กภส.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ V.4 ณ กปภ.ข.62012-04-02
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าดูงานระบบ GIS ของ กปภ.2012-03-21
กภส.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม PWA_GIS 2009 ณ กปภ.ข.42012-03-21
สถานการณ์น้ำท่วม กปภ. สำนักงานใหญ่2011-11-09
สทภ.ส่งพนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2011-10-18
การประปานครหลวงดูงานระบบ GIS ของ กปภ.2011-10-12
รวมทั้งหมด 110 ระเบียน 11 หน้า <<กลับไป [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>