แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px
ข่าวประชาสัมพันธ์

   กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018
           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ได้นำพนักงานเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018 ณ โรงแรม Miracle grand เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงาน โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้าน GIS จากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดงาน และการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้าน GIS

...คลังภาพ...