แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
การประปาส่วนภูมิภาค ทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต(Web Conference) 25 ก.ย. 2552
อบรมโปรแกรมประยุกต์ PWA_GIS2008 2 ก.ย. 2552
กภส.ร่วมกับสำนักงานประปาเขต2 ฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ 1 ก.ย. 2552
การฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาเขต 7 10 ส.ค. 2552
การฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาเขต 9 10 ส.ค. 2552
กภส.ร่วมกับสำนักงานประปาเขต 5 แนะนำโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ 10 ส.ค. 2552
การฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ 24 ก.ค. 2552
กภส. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการ GIS ฉบับที่ 3 26 พ.ค. 2552
การฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ PWA-GIS2008 29 เม.ย. 2552
การอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ 18 มี.ค. 2552
รวมทั้งหมด 96 เรคคอร์ด 10 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10] หน้าต่อไป >>