Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional2018-02-07
นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยพนักงานกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564"2018-02-07
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย)2017-08-25
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)”2017-07-31
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด2017-07-31
กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปา ณ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)2017-07-04
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย)2017-06-20
กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓2017-06-20
กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้เดินทางไปดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก 2017-06-19
นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ2017-06-19
รวมทั้งหมด 99 ระเบียน 10 หน้า <<กลับไป [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>