แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
กองภูมิสารสนเทศ ร่วมประชุมด้าน GIS กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 17 ต.ค. 2561
กองภูมิสารสนเทศ จัดประชุมหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) 2 ต.ค. 2561
กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018 14 ก.ย. 2561
กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด 14 ก.ย. 2561
กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) 6 ก.ย. 2561
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ 25 มิ.ย. 2561
กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 7 ก.พ. 2561
กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional 7 ก.พ. 2561
นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยพนักงานกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564" 7 ก.พ. 2561
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย) 25 ส.ค. 2560
รวมทั้งหมด 96 เรคคอร์ด 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>