แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    2 Users Online
    335,624 visitor
     Best 1024x768 px

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย) 25 ส.ค. 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)” 31 ก.ค. 2560
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด 31 ก.ค. 2560
กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปา ณ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) 4 ก.ค. 2560
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย) 20 มิ.ย. 2560
กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓ 20 มิ.ย. 2560
กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้เดินทางไปดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก 19 มิ.ย. 2560
นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 19 มิ.ย. 2560
กภส.นำเสนอโปรแกรม Smart PWA ณ กปภ.สาขาอุดรธานี 10 พ.ย. 2559
กภส.นำเสนอโปรแกรม Smart PWA ณ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู 8 พ.ย. 2559
รวมทั้งหมด 87 เรคคอร์ด 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9] หน้าต่อไป >>