แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    4 Users Online
    367,953 visitor
     Best 1024x768 px

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว หัวข้อข่าว วันที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ 25 มิ.ย. 2561
กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 7 ก.พ. 2561
กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional 7 ก.พ. 2561
นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยพนักงานกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564" 7 ก.พ. 2561
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย) 25 ส.ค. 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)” 31 ก.ค. 2560
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด 31 ก.ค. 2560
กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปา ณ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) 4 ก.ค. 2560
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย) 20 มิ.ย. 2560
กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓ 20 มิ.ย. 2560
รวมทั้งหมด 91 เรคคอร์ด 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>