แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px
 ????????

การสั่งซื้อข้อมูล GIS
วิธีปฏิบัติในการสั่งซื้อแผนที่ดิจิตอล
ค่าพิมพ์แผนที่
ข้อตกลงการซื้อแผนที่

แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อมูล GIS ของส่วนกลาง
แบบฟอร์มเอกชน
แบบฟอร์มราชการ_รัฐวิสาหกิจ
ใบแจ้งราคา

แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อมูล GIS ของ กปภ.ข.
แบบฟอร์มเอกชน
แบบฟอร์มราชการ_รัฐวิสาหกิจ
ใบแจ้งราคา

แบบฟอร์มการขอข้อมูล GIS
สำหรับหน่วยงานภายใน กปภ.
กำหนดอัตราค่าบริการแผนที่ดิจิตอล